Estudios de Lingüística del Español (ELiEs)
Comité de Redacción

Volumen 27 (2008)
ISSN: 1139-8736
Copyright: © Marco A. Aponte MorenoMetaphors in Hugo Chávez's political discourse: Conceptualizing nation, revolution, and opposition

Marco A. Aponte Moreno

ISSN: 1139-8736
Copyright: © Marco A. Aponte Moreno